O Projekcie

Ogród leczy to innowacja społeczna wspierana przez Inkubator pomysłów w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę”. Sprawdzamy czy nasza idea i założenia sprawdzą się w tej formie którą zakładamy i jakie jej założenia będą musiały ulec zmianie aby projekt był optymalnym modelem który jest w pełni funkcjonalny, skalowalny i możliwy do powielania przez instytucje i zainteresowane projektem osoby.

Idea projektu wpisana jest w działania hortiterapii – czyli leczeniem i pomaganiem przy pomocy pracy w ogrodzie. Nasz projekt umożliwia korzystanie z ogrodu również tym dla których praca w gruncie jest niemożliwa. Wystarczy podnieść rabaty na poziom stołu aby dać możliwość pracy w ogrodzie osobom poruszającym się na wózkach, ale również seniorom którzy mogą pracować przy takim ogrodzie na siedząco, bez męczącego, lub też niemożliwego pochylania się lub klęczenia na ziemi.

Projekt stworzony jest w duchu permakultury:

Jest to gałąź projektowania ekologicznego, inżynierii ekologicznej i projektowania środowiska, tworząca zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Centralne zasady etyczne permakultury to:

-Troszcz się o Ziemię (Take Care of the Earth): dbaj, aby wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać. To jest pierwsza zasada, ponieważ bez zdrowej Ziemi ludzie nie mogą prosperować.

-Troszcz się o Ludzi (Take Care of the People): dbaj, aby ludzie mieli dostęp do dóbr niezbędnych do życia.

-Dziel się Nadmiarem (Share the Surplus): zdrowe systemy naturalne wykorzystują nadwyżki do wyżywienia innych. My, ludzie, możemy robić to samo. Zarządzając naszymi potrzebami, możemy odłożyć część środków, aby spełnić powyższe zasady.

Innowacja społeczna – jaki problem chcemy rozwiązać.

Problemem osób poruszających się na wózkach jest brak możliwości samodzielnego uprawiania własnego ogródka jeśli nie jest on przystosowany do ich potrzeb.

Rozwiązaniem jest prosto zaprojektowany ogród na wyniesionych rabatach z łatwym dostępem na wózku oraz z ułatwieniami pozwalającymi na jego pielęgnację (podlewanie z góry, dźwignie do podnoszenia ciężkich przedmiotów oraz projektowanie ścieżek oraz powierzchni ułatwiającej poruszanie się na wózku).

Chcemy stworzyć system, który w łatwy sposób umożliwi powstawanie takich systemów wyniesionych rabat przy udziale społeczności osób na wózkach i ich pełnosprawnych bliskich – rodzin i przyjaciół.

System ten będzie zawierał pełen projekt modułów takiego ogrodu, a wszystkie prace potrzebne do samodzielnego stworzenia go w innym miejscu zostaną udostępnione w postaci publikacji – gotowej do pobrania ze strony www, która powstanie jako docelowe miejsce dokumentacji projektu i trzon do budowania społeczności wokół niego. Oprócz publikacji wykonawczej zostaną stworzone przewodniki – dla koordynatorów oraz dla użytkowników, ułatwiające im prace przy zakładaniu własnych placówek.

Źródła

http://www.ahta.org/what-is-horticultural-therapy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Permakultura

http://sztuka-krajobrazu.pl/1432/artykul/zasady-zarzadzania-permakultura